ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์
กับพวกเรานะคะ!
สนุกไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน!

สร้างคอนเทนต์ สร้างกิลด์ สร้างคอมมูนิตี้
ใน Summoners War: Chronicles แล้วรับสิทธิประโยชน์จัดเต็ม
ไปกับกิจกรรมซัพพอร์ตสตรีมเมอร์!


ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์
กับพวกเรานะคะ!

สนุกไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน!


สร้างคอนเทนต์ สร้างกิลด์ สร้างคอมมูนิตี้
ใน Summoners War: Chronicles แล้วรับสิทธิประโยชน์จัดเต็ม
ไปกับกิจกรรมซัพพอร์ตสตรีมเมอร์!

แนะนำโปรแกรม

 

Chronicles Influencer Rewards เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยสนับสนุนเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์

ที่สตรีมและโปรโมทเกม Summoners War: Chronicles อย่างสม่ำเสมอ
 

ผู้สมัครที่ผ่านเงื่อนไขตามคุณสมบัติที่กำหนดจะได้เข้าร่วมโปรแกรมในฐานะ <พาร์ทเนอร์> 

โดยพาร์ทเนอร์จะได้รับ <โค้ดพาร์ทเนอร์> แยกเป็นรายบุคคล

และหลังจากเกมเปิดให้บริการแล้ว ผู้เล่นทุกคนที่กรอกโค้ดพาร์ทเนอร์นี้จะถูกนับเป็น <ซัพพอร์ตเตอร์> 

และยิ่งมีซัพพอร์ตเตอร์มาก พาร์ทเนอร์ก็จะยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น
 

ระยะเวลาโปรแกรม : 9 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566

 

 

 

สิทธิประโยชน์

 

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพาร์ทเนอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

- ได้รับ <ส่วนแบ่งของพาร์ทเนอร์*> สูงสุดถึง 10% ของยอดซื้อไอเทมในเกมสะสมจาก <ซัพพอร์ตเตอร์>

- ได้รับการโปรโมทแชนแนลของพาร์ทเนอร์ผ่านเว็บใซต์หลักของเกมและช่องทางโปรโมทอื่น ๆ

- ได้รับคูปองไอเทมในเกมสำหรับใช้ทำกิจกรรมแจกเหล่าผู้ชมสตรีม

- ได้รับไอเทมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกิลด์ หากสร้างกิลด์หลังเกมเปิดให้บริการ

 

*ส่วนแบ่งของพาร์ทเนอร์

พาร์ทเนอร์จะได้รับส่วนแบ่งสูงสุดถึง 10% ของยอดซื้อสะสมจาก <ซัพพอร์ตเตอร์> ในเซิร์ฟเวอร์ที่ซัพพอร์ตเตอร์กรอกโค้ด โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- รับส่วนแบ่งพื้นฐานสูงสุดถึง 5% ตามจำนวน <ซัพพอร์ตเตอร์> เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด

- รับส่วนแบ่งเพิ่มเติมเมื่อพาร์ทเนอร์บรรลุเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น การดำเนินกิจกรรมกิลด์ เป็นต้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีแจ้งในเอกสารข้อตกลงและคู่มือหลังจากได้รับเลือกเป็นพาร์ทเนอร์แล้ว

 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

- มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- สามารถเข้าร่วมทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม (ในกรณีที่เข้ารวมแบบกลุ่ม จะใช้ชื่อตัวแทนในการเข้าร่วม 

  ซึ่งตัวแทนที่ใช้ชื่อในการเข้าร่วมจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

- มีช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตาม 100 คนขึ้นไป

 

 

 

การคัดเลือก

 

- สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมภายในวันที่ 3 มีนาคม 

ทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งผลในวันที่ 6 มีนาคมให้แก่ว่าที่พาร์ทเนอร์

ในไต้หวัน ไทย และญี่ปุ่น (ประเทศละ 30 คน)

- การคัดเลือกจะพิจารณาจากเนื้อหาจากแชนแนลโซเชี่ยลมีเดีย

ในปัจจุบันของพาร์ทเนอร์ และจะไม่มีการรับผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข 

แม้จำนวนผู้สมัครจะยังไม่เต็มโควต้า

การรับสมัครเพิ่มเติมจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคมนี้ และทีมงานจะติดต่อท่านเป็นรายบุคคลในวันที่ 20 มีนาคมนี้ค่ะ

สำหรับการรับสมัครในรอบนี้จะใช้กติกาเดียวกับการรับสมัครในรอบแรก โดยจะเปิดรับสมัครในไต้หวัน ไทย และญี่ปุ่น (ประเทศละ 30 คน) และระยะเวลาดำเนินกิจกรรมจะเหมือนกับในรอบแรกเช่นกันค่ะ

 

 

คำถามอื่น ๆ

 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติตต่อ: SCP_TH@com2us.com

 
โปรแกรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงเบต้าเฉพาะในบางประเทศที่กำหนดเท่านั้น 
 เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขยายการจัดโปรแกรมนี้ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ให้มากขึ้นตามผลการดำเนินงานในช่วงเบต้านี้